Medarbejdere

Eva Aggerholm Sædder

Ledende overlæge, lektor, Ph.D.

Torben Laursen

Postgraduat klinisk lektor

Charlotte Uggerhøj Andersen

Afdelingslæge, Klinisk lektor, ph.d.

Uddannelseslæger

  

Afdelingen har et varierende antal læger ansat i Hoveduddannelsesstillinger og Introlægestillinger.

  

Eksternt tilknyttede

Hugh Robert Watson

Adjungeret seniorforsker

Birgitte Klindt Poulsen

Overlæge, Klinisk lektor