Samarbejdspartnere

 • Aarhus Universitetshospital:
  • Steno Diabetes Center
  • Akutafdelingen
  • Diabetes og Hormonsygdomme
  • Hjertesygdomme
  • Lever, Mave- og Tarmsygdomme
  • Lungesygdomme
  • Neurointensivt Afsnit
  • Nyresygdomme
  • Onkologisk Afdeling
  • Psykiatrien
 • Psykiatrien, Region Midtjylland
 • Hospitalsapoteket, Region Midtjylland
 • Forskningsenheden for Almen Praksis, Aarhus Universitet
 • Retsmedicinsk Institut, Aarhus Universitet
 • Klinisk Farmakologisk afd. Region Hovedstaden
 • Klinisk Farmakologisk enhed. Region Sjælland
 • Afdelingen for Klinisk Biokemi og Farmakologi, Region Syddanmark
 • Klinisk Farmakologisk enhed, Region Nordjylland
 • Lægemiddelstyrelsen
 • Sundhedsstyrelsen
 • Amgros
 • Danske Regioner