Prægraduat undervisning

Afdelingens læger underviser primært lægestuderende og i mindre omfang tandlægestuderende, molekylær medicinere og medicinal kemikere. Pga. det store antal lægestuderende afholdes alt undervisning minimum 2 gange per semester. De engelske titler afholdes på det internationale semester. Vores præ-graduate undervisning ligger primært på kandidaten og inkluderer blandt andet følgende emner:

 • Medicinsk behandling af psykoser
 • Toksikologi, forgiftninger og misbrug
 • Lægemiddelallergi
 • Medication in breastfeeding and pregnant women
 • Medicinsk behandling af unipolar og bipolar sygdom inkl. akut manibehandling
 • Præcisionsmedicin og Therapeutic Drug Monitoring (TDM)
 • Medication in children and off-label usage and clinical cases
 • Interaktioner, bivirkninger og lægemiddeludløste symptomer
 • Smertebehandling
 • Medicinering af risikogrupper
 • Medicingennemgang
 • Udvikling af lægemidler og pharmacovigilance
 • Forordningslære
 • Medicinsk behandling af depression, angst og OCD
 • Drugs of abuse, incl. alcohol
 • Medicinsk behandling af ADHD samt antidepressiv og antipsykotisk behandling af børn

På sidste semester af lægestudiet afholdes Klinisk Farmakologi uge, som indeholder 3 halve dages undervisning, og som samler op på overordnede temaer, som medicingennemgang, interaktioner, bivirkninger med cases og forordningslære med receptøvelser.