Medicingennemgang

Klinisk Farmakologisk medicingennemgang

Karakteriseres særskilt ved, i forhold til andre lægefaglige specialer, at supplere med

  • viden om behandling af særlige patientgrupper, såsom over- og undervægtige, børn, ældre og patienter med påvirket organfunktion
  • vurdering af klinisk betydning af lægemidlers farmakokinetik og - dynamik
  • vurdering af lægemiddeludløste bivirkninger og lægemiddelinteraktioner
  • vurdering af rationel anvendelse af lægemidler
  • løsning af komplicerede polyfarmakologiske problemstillinger

Læger i både primær- og sekundærsektoren i Region Midtjylland har mulighed for at få gratis hjælp til medicingennemgange i komplicerede tilfælde. Ved gennemgangen tages både højde for medicinen i sig selv og for den aktuelle kliniske situation. 

Er du patient og er du i tvivl om din medicin, skal du kontakte den læge, der behandler dig. Din læge har så mulighed for at kontakte os.