Relevante links

INDIKATION/KONTRAINDIKATIONER/DOSERING


Promedicinpro.medicin.dk
Produktresume produktresume.dk/AppBuilder/search       
Produktresume European Medicines Agencyema.europa.eu/en/medicines
Smerteguide 2019Smerteguide
Anbefalinger om STOPP/START af lægemidlerdanskselskabforgeriatri.dk

INTERAKTIONER


Farmakokinetiske og farmakodynamiske interaktioner

LexiComp Drug Interactions uptodate.com/drug-interactions/#di-druglist         
Micromedex interaktionsdatabase (kræver login)Faglig Information

Oncomed-Medicinsk Onkologisk Interaktionsværktøj

oncomed.dk

Farmakokinetiske interaktioner

Den danske interaktionsdatabase 

interaktionsdatabasen.dk  

Elimination og cytokrom P450-systemet - Oversigt     

pro.medicin.dk/Specielleemner/Emner/315043

Elimination og cytokrom P450-systemet - Oversigt     

drug-interactions.medicine.iu.edu/Main-Table.aspx    

Farmakodynamiske interaktioner

IRFs liste over antikolinerg lægemidler

sst.dk/da/viden/laegemidler/medicingennemgang/

antikolinerge-laegemidler

Liste over serotonerge lægemidler    Serotonergt load skema
Liste over lægemidler der øger blødningsrisiko    
QTc-forlængende lægemider (opret bruger)    crediblemeds.org/    

FARMAKOGENOMIK


PharmGKB                  

https://www.pharmgkb.org/  

SEPONERING


Vejledning omkring fortsat indikation for behandling samt råd om seponering.       

sst.dk/-/media/Udgivelser/2020/Seponeringslisten/SST_Seponeringsliste2021.ashx          

Seponering af antidepressiva       https://www.sundhed.dk/content/cms/51/100351_seponeringsskema-for-antidepressiva.pdf
Nedtrapningsskemaer til benzodiazepiner (inspiration)      

sundhed.dk/sundhedsfaglig/information-til-praksis/

Anbefalinger om STOPP/START af lægemidler    

 http://danskselskabforgeriatri.dk/www/dok/start_stopp/start_stopp_dansk.pdf  

Aftrapning af opioider Sundhedsstyrelsen

PARAKLINIK


Lever    ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK547852/    

Nyre - udregning af kreatinin-clearance

Via pro.medicin.dk

pro.medicin.dk/Artikler/Artikel/182    
Nyre - udregning af kreatinin-clearancemdcalc.com/creatinine-clearance-cockcroft-gault-equation               
Lægemidler med behov for dosisreduktion ved nedsat nyrefunktion     Nyrefunktion
Terapeutisk Drug Monitorering (TDM) – information om terapeutisk interval og prøvetagning    

Analysefortegnelsen

auh.dk/om-auh/afdelinger/blodprover-og-biokemi/Til-fagfolk/analysefortegnelsen/Biokemi      

Kardiovaskulære komplikationer og

EKG-monitorering    
nbv.cardio.dk/farmaka    

GRAVIDITET/AMNING

Graviditet

(Janusinfo: Uafhængig svensk rådgivning baseret på information fra det svenske fødselsregister og supplerende litteratursøgning)  

https://www.janusinfo.se/beslutsstod/janusmedfosterpaverkan.      
Amning (Janusinfo)  https://www.janusinfo.se/beslutsstod/janusmedamning.
Drugs and lactation database (LACTMED)https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK501922/
European surveillance of congenital abnormalies (EUROCAT)https://eu-rd-platform.jrc.ec.europa.eu/eurocat_en
The antiretroviral pregnancy registry  http://www.apregistry.com/

BIVIRKNINGER

Interaktive bivirkningsoversigter. Søgbare oversigter over alle indberetninger om formodede bivirkninger i Danmark.  

https://laegemiddelstyrelsen.dk/da/bivirkninger/bivirkninger-ved-medicin/interaktive-bivirkningsoversigter/#

EudraVigilance. Søgbar europæisk database over indberetninger om formodede bivirkninger.  http://www.adrreports.eu/
Livertox database. Søgbar information om lægemiddelinduceret levertoksicitet.  https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK547852/
Vejledning om levertoksicitet 2019 fra European Association for the Study of the Liver  https://farmakologi.au.dk/fileadmin/biomed.au.dk/Farmakologi/EASL-CPG-Drug-induced-liver-injury-2019-04.pdf
Vejledning om Lægemiddelallergi 2019 fra Dansk Selskab for Allergi  https://farmakologi.au.dk/fileadmin/biomed.au.dk/Farmakologi/DSA-Retningslinjer-for-udredning-antibiotika-allergi-final-23.06.2019.pdf

FORORDNINGSLÆRE

Forordningslærekompendium          Forordningslærekompendium. Revideret udgave sommer 2021

LÆGEMIDDELALLERGI

Dansk Selskab for Allergologi          http://danskallergi.dk/fagligt/instrukser-og-vejledninger/laegemiddelallergi/
Nyhedsbrev om AntibiotikaallergiHot Topic - antibiotikaallergi