Samfundsrettet undervisning

Fra tid til anden underviser afdelingens læger også ikke-sundhedsfaglige personer, som:

  • Førstehjælpere i "Euforiserende stoffer og deres virkning"
  • Ungdommens Naturvidenskabelige Forening (UNF) i "Polyfarmaci - potentielt farlig cocktail"
  • Study abroad in Scandinavia (DIS) - amerikanske universitetsstuderende, i "Klinisk farmakologi, det danske sundhedssystem og forskning i sikker medicinering"
  • Regionsrådspolitikere i i Region Midtjylland i "Medicinsk Cannabis"
  • Politibetjente i "Færdselssikkerhedsfarlige stoffer"