Om os

Klinisk Farmakologi er et tværgående speciale, som omfatter rådgivning og vejledning om lægemidler i hele sundhedsvæsenet med henblik på at fremme en rationel, sikker og økonomisk anvendelse af lægemidler på alle niveauer.


KFA, Aarhus Universitetshospital varetager de klinisk farmakologiske specialefunktioner i Region Midtjylland og lægemiddelrådgivning for både Region Midtjylland og Region Nordjylland.  Lægemiddelrådgivningen ved afdelingen tilbyder alle læger i Region Midtjylland og Region Nordjylland rådgivning vedrørende lægemiddelanvendelse på baggrund af konkrete kliniske problemstillinger.


Afdelingens hovedopgaver er at rådgive vedrørende klinisk farmakologiske problemstillinger og at styrke forskning, udvikling og efteruddannelse inden for lægemiddelanvendelse.

Afdelingen uddanner speciallæger i Klinisk Farmakologi.


Læs mere om specialet Klinisk Farmakologi på selskabets hjemmeside.

Hvem er vi

4 overlæger, inkl. den ledende overlæge

1 professor

3 afdelingslæger

4 introduktionslæger

2 hoveduddannelseslæger

1 farmaceut

1 administrativ medarbejder