Klinisk rådgivning

Klinisk Farmakologi er et lægefagligt speciale, der rådgiver om brug af lægemidler. Vi rådgiver om: 

  • Medicinering af særlige patientgrupper, såsom gravide/ammende, over- og undervægtige, børn, ældre og patienter med påvirket organfunktion
  • Vurdering af lægemiddeludløste bivirkninger og interaktioner 
  • Klinisk betydning af lægemidlers farmakokinetik- og dynamik
  • Tolkning af Therapeutic Drug Monitoring
  • Toksikologi og forgiftninger
  • Vurdering af rationel anvendelse af lægemidler
  • Løsning af komplicerede polyfarmakologiske problemstillinger
  • Vurdering af evidensen bag ny, dyr medicin til individer og til populationer

 

Rådgivningen omfatter anbefalinger til individuelle patient- og lægemiddelrelaterede problemstillinger. 

Har du en god idé til et samarbejde med afdelingen udløst af et behov for rådgivning, så kontakt afdelingsledelsen.