Ledelsesgrundlaget

Ledelseskommissionen blev nedsat af regeringen for at understøtte bedre ledelse i den offentlige sektor. En af deres anbefalinger er, at alle offentlige ledere tydeliggør, hvordan de bedriver ledelse inden for rammerne af organisationens ledelsesgrundlag. Som leder af Klinisk Farmakologisk afdeling har jeg beskrevet mit ledelsesgrundlag nedenfor.  

Jeg forsøger at skabe de rammer, som er nødvendige for at den dygtige medarbejder formår at yde det allerbedste. Jeg vil måles på, hvilke resultater mine medarbejdere har opnået for afdelingen, for hospitalet, for regionen og i sidste ende dermed også for patienten.

Jeg anerkender individet, men mine medarbejdere skal forstå, at samarbejde styrker fællesskabet og giver en gevinst, som er langt større, ikke kun for afdelingen, men i sidste ende også for den enkelte. Jeg vil kun have holdspillere på mit hold.

Mine medarbejdere skal tage ansvar for deres opgaver og arbejde selvstændigt. Min ledelse er baseret på at sætte retning og have tillid. Min ledelse er funderet i værdier frem for regler. Jeg udfordrer på en anerkendende måde holdninger, procedurer og krav. Mine medarbejdere skal turde fejle for ellers kan man ikke udvikle sig. Vi skal være dygtige, og den enkelte skal være villig til fortsat at lære, udvikle sig, forandre og ændre adfærd og implementere ny viden.

Medindflydelse og medbestemmelse er for mig både en ret og en pligt. Alle medarbejdere har mulighed for indflydelse, og alle medarbejdere har pligt til at bidrage med deres viden. Jeg bestræber mig på at lytte og forventer det samme af medarbejderne – og at vi gør det med den fælles opgave for øje.