Teams

Klinisk Farmakologisk Afdeling er organiseret i teams, som er inddelt efter afdelingens primære arbejdsområder. 

Der er for øjeblikket 4 teams, hvori afdelingens fastansatte personale er fordelt. Introduktionslægerne roterer imellem de 4 teams, således at man er i hvert team i 3 måneder af gangen. Afdelingens patientspecifikke lægemiddelrådgivning kører på tværs af disse teams og er således uafhængig af funktionerne i teams.

Læs mere om de enkelte teams og deres arbejdsopgaver.