Postgraduat undervisning

Afdelingens læger underviser på forskellige hoveduddannelseskurser for læger under speciallægeuddannelse i blandt andet rationel farmakoterapi, interaktioner, bivirkninger, medicingennemgang, forgiftninger og medicinering ved graviditet og amning. Derudover undervises ved opfordring i specifikke emner for læger i både primær- og sekundær sektoren. 

Som noget nyt afholder afdelingen et kursus under videreuddannelsesregion Nord i Anvendt klinisk farmakologi, som er rettet mod relativt ny-uddannede læger i gang med en klinisk basis uddannelse KBU eller en intro-stilling. Der er fire undervisnings-seancer á 4 timer planlagt per halve år. Læs mere om kurset her.

Afdelingen har i samarbejde med Den kommunale styregruppe på sundhedsområdet i den midtjyske region (KOSU) afholdt 2 heldagskurser for primært hjemmesygeplejersker med fokus på risikolægemidler, lægemiddeludløste symptomer og polyfarmaci og interaktioner. En af kursisterne sagde blandt andet om kurset: "Det var rigtig godt. I var spændende at blive undervist af, da I brænder for sagen. Dejligt at få genopfrisket sin viden og også lagt meget nyt på."

Læs hele evalueringen ved at klikke på billedet til højre