Bivirkningsindberetning

Viden om lægemidlers effekt og sikkerhed efter markedsføringstilladelse afhænger i stor grad af klinikeres reaktion på signaler, de bemærker i hverdagen. Desværre er underrapportering af bivirkninger en kendt udfordring.

Hospitalsansat sundhedspersonale ansat i Region Midtjylland har mulighed for at få hjælp til indberetning af formodede bivirkninger til medicin ved vores bivirkningsmanagerfunktion.

Funktionen er oprettet for at hjælpe læger i klinikken med at indberette bivirkninger og derved hjælpe med til at øge antallet af indberetninger. 

En bivirkning skal ikke bekræftes, men blot mistænkes for at blive indberettet. Der indberettes til Lægemiddelstyrelsen, som står for den nationale dataindsamling før disse videresendes til firmaet der er ansvarligt for lægemidlet, WHO samt den Europæiske Lægemiddelstyrelse, EMA. Hos EMA samles bivirkninger fra alle europæiske lande som led i en løbende overvågning og evaluering af tilgængelige lægemidlers effekt og sikkerhed.

Bivirkningsmanageren er bemandet med læger.