Lungesygdomme og Allergi

Allergiske sygdomme, astma og kronisk obstruktiv lungesygdom er en væsentlig byrde for sundhedsvæsner i den vestlige verden. Klinisk Farmakologisk Afdeling har et tæt samarbejde med Lungemedicinsk Forskningsafdeling, Aarhus Universitetshospital mhp. både vurdering af medikamentelle behandlinger (fase II-IV) og alternative behandlinger af astma og kronisk obstruktiv lungesygdom for at finde behandlinger, der er mere effektive og har færre bivirkninger.

Vi forsker yderligere inden for identificering af diagnostiske og prognostiske biomarkører inden for en række allergiske sygdomme og lungesygdomme. Vi har bl.a. medvirket til validering af NT-proBNP som en biomarkør for pulmonal hypertension hos patienter med interstitiel lungesygdom, og har opdaget en biomarkør for aktivering af eosinofile granulocytter (ECP) der har prognostisk betydning for udvikling af astma i patienter med allergisk rhinitis.

Nuværende projekter inkluderer et dobbeltblindet randomiseret forsøg, hvor vi, i samarbejde med Lungemedicinsk Forskningsafdeling, Aarhus Universitetshospital, afprøver effekten af morfindråber som lindrende behandling mod åndenød hos patienter med alvorlig interstitiel lungesygdom.     

Udvalgte publikationer:

Andersen CU, Mellemkjær S, Hilberg O, Bendstrup E. NT-proBNP <95 ng/l can exclude pulmonary hypertension on echocardiography at diagnostic workup in patients with interstitial lung disease. Eur Clin Respir J. 2016 Jul 29;3:32027.

Andersen CU, Mellemkjær S, Nielsen-Kudsk JE, Bendstrup E, Hilberg O, Simonsen  U. Pulmonary hypertension in chronic obstructive and interstitial lung diseases. Int J Cardiol. 2013 Oct 3;168(3):1795-804.

Nielsen LP, Peterson CG, Dahl R. Serum eosinophil granule proteins predict asthma risk in allergic rhinitis. Allergy. 2009 May;64(5):733-7.