Polyfarmaci

Polyfarmaci betyder brug af mange medikamenter på samme tid. Ved brug af mange medikamenter øges risikoen for bivirkninger og interaktioner mellem de enkelte medikamenter, og risikoen for manglende overholdelse af behandlingsinstrukser. Medikamentelt udløste bivirkninger kan forveksles med somatisk sygdom eller forårsage forvirring, fald og inkontinens - og således medføre, at patienten får udskrevet yderligere medicin.

I forbindelse med en ph.d. på afdelingen blev der udviklet en algoritme til screening af patienter med en høj risiko for medicinudløste problemer, MedicinRisikoScore (MERIS). MERIS er valideret i en population af patienter på en akut afdeling og en medicinsk afdeling. MERIS blev afprøvet i et andet ph.d. projekt med henblik på at undersøge om medicingennemgang har en effekt på risikoen for forskellige hårde endepunkter som f.eks. genindlæggelse. Disse projekter har været et samarbejde imellem Hospitalsapoteket, Region Midtjylland, Akutafdelingen, Aarhus Universitetshospital og Klinisk Farmakologisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital. MERIS videreudvikles nu blandt andet til brug i almen praksis, og med henblik på evt. implementering som beslutningsstøtte i det Fælles Medicin Kort i et samarbejde med Forskningsenheden for Almen Praksis, Aarhus Universitet.    

Udvalgte publikationer:

Detection of Patients at High Risk of Medication Errors: Development and Validation of an Algorithm. Saedder EA, Lisby M, Nielsen LP, Rungby J, Andersen LV, Bonnerup DK, Brock B. Basic Clin Pharmacol Toxicol. 2016 Feb;118(2):143-9.

Classification of drugs with different risk profiles. Saedder EA, Brock B, Nielsen LP, Bonnerup DK, Lisby M. Dan Med J. 2015 Aug;62(8):A5118.

Number of drugs most frequently found to be independent risk factors for serious adverse reactions: a systematic literature review. Saedder EA, Lisby M, Nielsen LP, Bonnerup DK, Brock B. Br J Clin Pharmacol. 2015 Oct;80(4):808-17.